Hrvatsko nuklearno društvo

Hrvatsko nuklearno društvo

I have never regarded nuclear radiation or nuclear power as anything other than a normal and inevitable part of the environment. Our prokaryotic forebears evolved on a planet-sized lump of fallout from a star-sized nuclear explosion, a supernova that synthesised the elements that go to make our planet and ourselves. <James Lovelock>

Sudjelovanje na Međunarodnog kongresu mladih nuklearaca (IYNC 2008) koji je održan u Interlakenu od 20.-25. rujna 2008. godine. Uoči samog kongresa dvoje naših članova sudjelovalo je na sjednici Skupštine ENS YGN-a na kojoj je usvojen novi Statut, plan rada i proračun za 2009. godinu. Na samom kongresu prisustvovalo je 350 sudionika iz 40 zemalja. Naš član dao je intervju za švicarske dnevne novine Der Bund i mjesečnik u izdanju Swiss Nuclear Forum. MMG HND zahvaljuje Agenciji za posebni otpad (APO) iz Zagreba na dobivenoj financijskoj potpori za sudjelovanje na IYNC 2008.

Sudjelovanje na redovitom godišnjem sastanaku Upravnog odbora mladih nuklearaca Europe u Amsterdamu 2007. Kako je sastanak Upravnog odbora mladih nuklearaca Europe bio izborni, došlo je do promjene u vodstvu ENS YGN-a. Bivši potpredsjednik, član MMG HND-a, Igor Vuković postao je novi predsjednik ENS YGN-a!!!

Anketa

Nuklearna energija: zlo, spas ili?

Facebook Twitter

HND