Hrvatsko nuklearno društvo

Hrvatsko nuklearno društvo

I have never regarded nuclear radiation or nuclear power as anything other than a normal and inevitable part of the environment. Our prokaryotic forebears evolved on a planet-sized lump of fallout from a star-sized nuclear explosion, a supernova that synthesised the elements that go to make our planet and ourselves. <James Lovelock>

Na sveučilištu u Cordobi održan je od 19. do 23. svibnja treći međunarodni forum mladih nuklearaca Europe (European Nuclear Young Genaration Forum) kojeg je ga u ime ENS YGN-a organizirao španjolski ogranak, Spanish YGN (Jovenes Nucleares). Forum se sastojao od pozvanih predavanja iz različitih tematskih područja: uloga interesnih skupina u razvoju i širenju nuklearne energetike u Europi, čimbenici za prihvaćanje nuklearne energetike, iskustva u vođenju nuklearnih projekata u Europi, etički i fizikalni aspekti linearne hipoteze.

Forum je mjesto za razmjenu iskustava iz struke i aktivnosti nacionalnih mreža mladih nuklearaca, raspravu o perspektivi razvoja nuklearstva u Europi i svijetu, i mjesto redovitih godišnjih sastanaka Upravnog odbora mladih nuklearaca Europe. Predavači na radionicama bili su ugledni stručnjaci iz europskih zemalja. Cjeloviti program dostupan je na poveznici: http://enygf09.org/. U sklopu Foruma sudionici su imali priliku obaviti tehnički posjet odlagalištu nisko i srednje radioaktivnog otpada El Cabril. Forum je okupio 130 mladih stručnjaka iz 23 europske zemalja te oko 20 pozvanih predavača. U radu foruma sudjelovali su predstavnici MMG NHD-a Marko Subašić, Ilijana Iveković i Igor Vuković (tehnički i programski odbor).

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Komentare mogu slati samo registrirani korisnici.
Comments can be submitted only by registered users.

Anketa

Nuklearna energija: zlo, spas ili?

Facebook Twitter

HND