Hrvatsko nuklearno društvo

Hrvatsko nuklearno društvo

I have never regarded nuclear radiation or nuclear power as anything other than a normal and inevitable part of the environment. Our prokaryotic forebears evolved on a planet-sized lump of fallout from a star-sized nuclear explosion, a supernova that synthesised the elements that go to make our planet and ourselves. <James Lovelock>

HND MMG je, u suradnji s Tehničkim muzejom, objavila brošuru o tehnologijama proizvodnje električne energije. Navedene su i (ukratko) opisane tehnologije sa svojim prednostima i nedostacima.

Brošura je namjenjena prventveno školskoj populaciji, ali jednostavnost i pristupačnost informacija čini je prikladnom za sve zainteresirane.

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (Brosura_MMG_web.pdf)Brosura_MMG_web.pdf[ ]
Hrvoje Grganić, dipl.ing., Predsjednik MMG
Nuklearna elektrana Krško
Vrbina 12, 8270 Krško, R. Slovenija
Tel. + 386 74802789,  Fax. + 386 608 21-528
 
Paulina Dučkić, dipl.ing.,  Dopredsjednica MMG
FER Zagreb
Unska 2, 10000 Zagreb
 
Matija Guliš, dipl.ing., Član Predsjedništva MMG
Nuklearna elektrana Krško
Vrbina 12, 8270 Krško, R. Slovenija
Tel. + 386 74802242 Fax. + 386 608 21-528
 
Nikola Škorić, dipl.ing.,  bivši predsjednik, član UO HND
Nuklearna elektrana Krško
Vrbina 12, 8270 Krško, R. Slovenija
Tel. + 386 74802373,  Fax. + 386 608 21-528
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktivnosti mreže mlade generacije HND-a uključuju:

 • Pridobivanje mladih stručnjaka za rad unutar sekcije
 • Izobrazba mladih stručnjaka iz područja nuklearne energetike
 • Prijenos stečenog znanja i iskustva između starijih i mladih generacija
 • Međunarodni kontakti - aktivno sudjelovanje u radu mreže mlade generacije (YGN) na Europskom nivou
 • Uključivanje u međunarodne projekte
 • Aktivno sudjelovanje mlade generacije u radu matičnog nuklearnog društva
 • Uključivanje studenata i populariziranje studija vezanih uz nuklearnu energetiku među mladima
 • Poticanje sudjelovanja mladih stručnjaka na stručnim seminarima, radionicama i konferencijama
 • Ograniziranje seminara i stručnih susreta
 • Rad na odnosima s javnošću
 • Obavještavanje potencijalnih članova i šire javnosti o radu MMG HND-a

Mreža mlade generacije Hrvatskog nuklearnog društva osnovana 3. ožujka 1999. Članovi Mreže mlade generacije ujedno su i članovi Hrvatskog nuklearnog društva (HND), mlađi od 36 godina, koji rade na područjima vezanim uz nuklearnu energetiku.

Kako budućnost nuklearne industrije leži u rukama mlade generacije, u okviru ideje Europskog nuklearnog društva o osnivanju mreže mlade generacije na razini nacionalnih nuklearnih društava, Hrvatsko nuklearno društvo iniciralo je osnivanje vlastite mreže mlade generacije koja bi u okviru svojih mogućnosti nastojala promicati i ostvarivati postavljene zajedničke ciljeve. Uz postavljene ciljeve Mreža mlade generacije HND-a želi naglasiti i ulogu koju nuklearna energija ima u budućem razvoju elektroenergetike, te želi da javnost donosi odluke na temelju racionalnih argumenata, ali da je pritom obaviještena o svim aspektima problema.

Anketa

Nuklearna energija: zlo, spas ili?

Facebook Twitter

HND