Hrvatsko nuklearno društvo

Hrvatsko nuklearno društvo

I have never regarded nuclear radiation or nuclear power as anything other than a normal and inevitable part of the environment. Our prokaryotic forebears evolved on a planet-sized lump of fallout from a star-sized nuclear explosion, a supernova that synthesised the elements that go to make our planet and ourselves. <James Lovelock>

Pojmovnik

Tražite izraze (regularne ekspresiju su dozvoljene)
Počinje sa Sadrži Točan izraz

Pojmovnici

Izraz Definicija
Barn

Jedinica za udarni presjek nuklearne reakcije, oznaka b, dimenzija udarnog presjeka izražena je kao površina, te je u SI sustavu iskazana u jedinicama m2. U atomskom svijetu je 1 m2 neprimjereno velika jedinica, te je zadržana povijesna jedinica barn. Značenje engleske riječi barn je „štagalj“, a nastala je nakon što je jedan nuklearni fizičar u Americi, želeći izraziti veliku relativnu veličinu promatranog udarnog presjeka, uzviknuo: 'velik je kao štagalj'. Sa SI jedinicom m2 povezana je relacijom 1 b = 10-28m2.

Pregleda: 897

Anketa

Nuklearna energija: zlo, spas ili?

Facebook Twitter

HND