Hrvatsko nuklearno društvo

Hrvatsko nuklearno društvo

I have never regarded nuclear radiation or nuclear power as anything other than a normal and inevitable part of the environment. Our prokaryotic forebears evolved on a planet-sized lump of fallout from a star-sized nuclear explosion, a supernova that synthesised the elements that go to make our planet and ourselves. <James Lovelock>

Fond za financiranje razgradnje NEK je uspostavio informativni portal o zbrinjavanju radioaktivnog otpada: radioaktivniotpad.org.

Vrste radioaktivnog zračenja

Belgijska vlada potvrdila je odluku da dvije najstarijie nuklearne elektrane - Doel 1 i 2 – mogu raditi još deset godina poništivši prethodnu odluku da se jedinice moraju isključiti u 2015. Belgijsko vijeće ministara najavilo je u srpnju 2012., da će Doel 1 i 2 (433 MWe PWR), koje su u pogonu od sredine 1970-ih, zatvoriti u veljači i prosincu 2015., nakon 40 godina rada.

Međutim, prije par dana je Vijeće ministara iz nove vladajuće koalicije dogovorilo da bi spomenute dvije jedinice kojim upravlja GDF Suez, podružnica Electrabela, mogle nastaviti s radom još deset godina do 2025.

Ministrica energetike Marie-Christine Marghem je rekla da je "bezuvjetno" da belgijski nuklearni regulator, Federalna agencija za nuklearnu kontrolu (FANC), također odobri produljenje licence za dva spomenuta reaktora. Istaknula je međutim da odluka o belgijskom napuštanju nuklearnog programa do kraja 2025 ostaje na snazi.

Pozivamo Vas na tribinu koju organizira Hrvatsko nuklearno društvo pod naslovom:

Nacrt Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva,

Tribina će se održati u četvrtak 10.04.2014. u 14:00 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb.

Predavač je Mr.sc. Saša Medaković ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Zagreb.

Biti će predstavljen Nacrt Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva.

Nakon prezentacije Nacrta predviđena je rasprava u kojoj će se moći formulirati primjedbe i prijedlozi za poboljšanje Strategije. Na taj način se HND aktivno uključuje u proces javne rasprave o Strategiji.

Dobrodošli!

PWR jezgra, gorivni element i gorivna šipkaTijekom 26-tog ciklusa rada NEK došlo je do većeg mehaničkog oštećenja gornjeg dijela gorivnih šipki u nekoliko (3) perifernih gorivnih elemenata jezgre. Prethodno je za vrijeme ciklusa zabilježena povećana aktivnost primarnog hladioca koja je bila indikacija puštanja bar jedne gorivne šipke. Kako su iznosi bili unutar tehničkim specifikacijama dozvoljene aktivnosti primarnog hladioca i kako nije bilo prvi put da se takve indikacije imaju pogon je nastavljen do remonta.

(Više u nastavku...)

Anketa

Nuklearna energija: zlo, spas ili?

Facebook Twitter

HND