Hrvatsko nuklearno društvo

Hrvatsko nuklearno društvo

I have never regarded nuclear radiation or nuclear power as anything other than a normal and inevitable part of the environment. Our prokaryotic forebears evolved on a planet-sized lump of fallout from a star-sized nuclear explosion, a supernova that synthesised the elements that go to make our planet and ourselves. <James Lovelock>

Izvješće odražava status na temelju dostupnih informacija u trenutku: utorak, 12. travnja 2011. u 15:00 h CET

U zadnjih se nekoliko dana u Japanu osjeti izraženije podrhtavanje tla uslijed niza potresa. U četvrtak, 7. travnja dogodio se potres magnitude 7,1 Richtera u epicentru udaljenom 116 km SI od NE Fukushime Daiichi, u području Tihog oceana na dubini od 50 km. Drugi snažan potres magnitude 6,6 Richtera u epicentru na dubini 10 km pogodio je jučer istočnu obalu regije Tohoku (sjeverna trećina središnjeg japanskog otoka Honshua, koju čine šest prefektura, od kojih je najjužnija prefektura Fukushima). Bilo je izdano i upozorenje na tsunami, procijenjen na visinu od 1 metra, koje je ubrzo povučeno.

Nije bilo novih oštećenja japanskih nuklearnih elektrana uslijed ova dva jača potresa. Jučerašnji je potres inicirao evakuaciju radnika s lokacije elektrane i došlo je do gubitka vanjskog napajanja u razdoblju kraćem od sat vremena. Uspostavljeno je hlađenje reaktora u jedinicama 1, 2 i 3 unutar sat vremena. Dužnosnici su izvijestili kako nije bilo povišenja razina radioaktivnosti. Radnici su prema potrebi nastavili upumpavati vodu u bazene za istrošeno nuklearno gorivo (ING) u sve četiri jedinice NE Fukushima Daiichi.

TEPCO je, kao dodatnu sigurnosnu mjeru, na lokaciju elektrane dopremio dodatne diesel-generatore koji služe kao rezerva u slučaju da bi ponovno došlo do kompletnog gubitka izmjeničnog napajanja. Obavljene su pripreme za prijenos visokoaktivne vode iz reaktora jedinice 2 u poseban spremnik za vodu. Radnici obavljaju nadzor spremnika kao preventivnu mjeru sprječavanja mogućeg curenja. (više u nastavku)

Svi su već polako zasićeni situacijom u akcidentima pogođenoj nuklearnoj elektrani Fukushima Daiichi. No, mjesec dana nakon početka nesreće pokušat ću nešto napisati o stanju i perspektivama.

Premda je dosta procjena o tome što se zbiva i predviđanja kako to sve skupa vodi zapravo to još nije moguće ozbiljno napraviti jer nema niti minimalno dovoljno informacija.

Perspektiva za uspostavljanje stabilne situacije kao i ocjena radioaktivne kontaminacije okoliša ovisi o stupnju oštećenja jezgri reaktora i oštećenju kontejnmenta i reaktorske posude kao i stanju u bazenima za istrošeno gorivo. No, to sve nije niti približno dovoljno poznato. Premda SAD procjenjuje da je dio goriva vjerojatno prešao u kontejnment uslijed popuštanja rektorske posude u jedinici 2 japanci to poriču jer mjerena radioaktivnost se može objasniti i curenjima vode korištene za hlađenje. Službeno je objavljena procjena o stupnju taljenja reaktorskih jezgri i to se slaže sa američkim ocjenama: 70% za jedinicu 1, 30% za jedinicu 2 i 25% za jedinicu 3. Nema podataka za bazene s istrošenim gorivom izuzev da se sumnja u oštećenje.
(Ostatak u nastavku uz dodavanje najnovijih informacija nakon početne objave.)

Redovitih izvještaja više nemamo iz barem jednog od ovih razloga: ne stižemo, situacija nije ni izdaleka dovoljno jasna, i obzirom na polagani razvoj ne vidimo toliku potrebu.
Da vidimo što se dešavalo, dešava i kamo stvari idu u nuklearnoj elektrani Fukushima Daiichi.

Radioaktivnost u reaktorskim zgradama
Kao posljedica načina na koji su se do sada hladili reaktori (1, 2 i 3) i bazeni s istrošenim gorivom (4 i 3) svuda po reaktorskim zgradama se nalaze velike količine visoko radioaktivne vode. Na svim vijestima je bila informacija o dozi od 1 Sv/h koja je očitana u vodi (do 20 cm vode) unutar kanala (2 m dubine) za kabele prema reaktoru. Plan im je to zabetonirati. No, ostaje pitanje curi li još negdje.
Skupljanje visoko radioaktivne vode je iznimno važno (radnici i okoliš) i to trenutno rade u spremnike unutar reaktorskih zgrada, a planiraju dopremiti i posebni brod za tu namjenu (spominje se brod koji je služio kao vodeni park i dva vodonošca američke vojske).
Reaktori i bazeni se hlade slatkom vodom, ali i dalje ne na regularan način. Uspostavljanje regularnog hlađenja ometa radioaktivnost i stanje opreme. Trenutno nije jasno kako će se riješiti trajno hlađenje i spominju razmatranje raznih metoda ako ne osposobe opremu.

Opasnost od radioaktivnosti u ovisnosti o dozama i udaljenosti zanimljivo ilustrira New Yok Times.
(U odnosu na početno objavljivanje dodana je referenca na posljedice visokih doza u Černobilju.
Više u nastavku...)

Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) je 28. ožujka otkrio nekoliko tragova radioaktivnoga plutonija u tlu na pet lokaliteta u Fukushima Daiichi nuklearne elektrane. Izmjerene količine plutonija su na razini količina plutonija izmjerenih u Japanu nakon testiranja nuklearnog oružja tijekom 50-tih i 60-tih godina na Pacifiku tijekom hladnog rata.

  • Količine plutonija na elektrani mogu se pratiti i kontrolirati, te su na razini koja nije štetna za ljudsko zdravlje. Još nije potpuno razjašnjeno porjeklo tih tragova plutonija jer se čak i u primjeru rastaljene jezgre reaktora ne stvaraju kemijski spojevi koje bi voda kojom se hladi reaktor iznijela u okoliš.
  • Plutonij se ne pojavljuje u prirodi već je proizvod nuklearne reakcije.
  • Nisko obogaćeno uransko gorivo upotrebljavano u nuklearnim reaktorima je proizvedeno bez plutonija koji nastaje tijekom rada kao nusproizvod fizije u reaktoru. Znači istrošeno gorivo u reaktoru ili u bazenu za istrošeno gorivo (spent fuel pool) sadrži oko 1% plutonija u smjesi izotopa 242, 240, 239 i 238.
  • Fukushima Daiichi reaktori 1, 2, 3 i 4 sadrže više od 4000 nuklearnih gorivnih elementata (“fuel assemblies“) bilo u oba reaktora 1 i 2 ILI pohranjena u bazenima za istrošeno gorivo reaktora 3 i 4. Velika većina tih gorivih elemenata su nisko obogaćeno gorivo. Samo 32 goriva elementa su mješoviti gorivni elementi načinjeni od oksida urana i plutonija. To predstavlja oko tri četvrtine jednog postotka (0,75 %) svih gorivnih elemenata u Fukushima Daiichi reaktori. Svi mješovita 32 mješovita gorivna elementa se nalaze u reaktoru 3.

Japanska Nuklearna Regulatorna Agencija je predložila TEPCOu da uravnoteži ubrizgavanje rashladne vode u reaktore Fukushima Daiichi nuklearne elektrane te na taj način spriječi pretjerano istjecanje radioaktivne vode iz zaštitne zgrade reaktora.

Tijekom utorka je TEPCO izvijestio o brzini doze od više od 1 Sv po satu na površini vode u turbinskoj zgradi reaktora 2 te kanalu ispred zgrade. TEPCO trenutno koristi vreće pijeska kako bi usmjerio istjecanje vode iz zgrade do betonskog kanala koji ne povezuju sa okolnim oceanom. Slične mjere poduzimaju se na kanalima oko zgrada reaktora 1 i 3.

Anketa

Nuklearna energija: zlo, spas ili?

Facebook Twitter

HND