Hrvatsko nuklearno društvo

Hrvatsko nuklearno društvo

I have never regarded nuclear radiation or nuclear power as anything other than a normal and inevitable part of the environment. Our prokaryotic forebears evolved on a planet-sized lump of fallout from a star-sized nuclear explosion, a supernova that synthesised the elements that go to make our planet and ourselves. <James Lovelock>

PWR jezgra, gorivni element i gorivna šipkaTijekom 26-tog ciklusa rada NEK došlo je do većeg mehaničkog oštećenja gornjeg dijela gorivnih šipki u nekoliko (3) perifernih gorivnih elemenata jezgre. Prethodno je za vrijeme ciklusa zabilježena povećana aktivnost primarnog hladioca koja je bila indikacija puštanja bar jedne gorivne šipke. Kako su iznosi bili unutar tehničkim specifikacijama dozvoljene aktivnosti primarnog hladioca i kako nije bilo prvi put da se takve indikacije imaju pogon je nastavljen do remonta.

(Više u nastavku...)

Sinoć su se pojavile više manje senzacionalističke vijesti u medijima (često pod znakom upitnika "Preventivna mjera?") jer su se stanovnicima koji žive u krugu od deset kilometara od nuklearne elektrane Krško počela dijeliti uputstva za uporabu tableta kalijevog jodida, a osobama do 40. godina i kuponi s kojima će tablete besplatno podići u nekoj od ljekarni u Krškom ili Brežicama. (Više u nastavku...)

TOKIO – oštećenu nuklearnu elektranu, u potresu i tsunamiju 2011, Fukushima Daiichi zadesio je gubitak električnog napajanja („station balckout“) u ponedeljak 18.03. Gubitak napajanja električnom energijom trajao je oko 30 sati tijekom kojeg je zaustavljeno hlađenje 4 bazena za istrošeno gorivo („spent fuel pools“ sa oko 8800 „istrošenih“ gorivih elemenata).

Iz tvrtke TEPCO koja upravlja elektranom Daiichi stigle su obavijesti da elektrana nije dodatno ugrožena jer istrošeni elementi pohranjeni u bazenu nisu blizu pregrijavanja koje bi moglo dovesti do dodatnog ispuštanja radioaktivnog materijala u okoliš. Naime, i bez hlađenja sistemima izvana, istrošeno gorivo je potopljeno vodom čiji nivo bi zadovoljavao potrebe za hlađenjem više dana. Slike preuzete iz studije Sandia National Laboratory (SAND2012-6173, Fukushima Daiichi Accident Study (Status as of April 2012)) za reaktor broj 4 pokazuje da je normalni nivo vode oko 8 metara (SFP1) nad vrhom pohranjenih gorivih elementata (TAP) a da bi za ispravanje vode za konfiguraciju prikazanu na slici (SFP) od te točke (TAP) do pregrijavanja gorivih elemenata nad 1500K (slika SFP2) došlo nakon otprilike 10dana. Ostatna toplina zbog radioaktivnog raspada fisijskih produkata pada te je potreba za hlađenjem s vremenom sve manja. Ispravanje vode prikazuje slika SFP2. Gubitak napajanja prema izvještaju TEPCOa nije pogodio sisteme za hlađenje reaktora u kojima se nalaze oštećene jezgre (djelomično rastaljene) .

Na službenoj web stranici Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) http://cms.dzrns.hr/?@=5oxr#news_8980 objavljen je poziv za javnu raspravu o Prijedlogu Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.

Tako se na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“ broj 90/2011) stavlja Prijedlog Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti zajedno s Prijedlogom iskaza na javnu raspravu javnosti i zainteresiranoj javnosti u trajanju od 15 dana (od 13. ožujka do 28. ožujka 2013. godine).

Anketa

Nuklearna energija: zlo, spas ili?

Facebook Twitter

HND