Hrvatsko nuklearno društvo

Hrvatsko nuklearno društvo

I have never regarded nuclear radiation or nuclear power as anything other than a normal and inevitable part of the environment. Our prokaryotic forebears evolved on a planet-sized lump of fallout from a star-sized nuclear explosion, a supernova that synthesised the elements that go to make our planet and ourselves. <James Lovelock>

Dana 22. travnja 2009. Hrvatsko nuklearno društvo i Hrvatski IEEE odjek za elektroenergetiku održali su tribinu "Pogled na nuklearnu energiju u Europi do 2030. godine" u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

2. travnja 2009.m na Kaptolu 27, u suradnji s Hrvatskim nuklearnim društvom održana je javna tribina na temu "Renesansa nuklearne energije" na kojoj su govorili Paolo Gaio, Jože Špiler i Ivica Bašić.

U petak, 19.prosinca 2008. prof. V. Mikuličić, redovni profesor na FER-u, održao je prezentaciju o ''Nekim prijepornostima vezanim s nuklearnim elektranama''. Cilj je bio, kako je i najavljeno, rasvijetliti neke prijepornosti vezane uz nuklearnu energetiku koje priječe njezino potpuno iskorištavanje. Sam predavač odgovorio je na pitanja koja postavljaju nestručnjaci za energetiku i nastojao je proširiti diskusiju zašto je tomu tako. Tako kompleksnu i kontroverznu temu, prof. Mikuličić je prezentirao jasno i pregledno, ne umanjujući utjecaje na razvoj nuklearne energetike i njezino prihvaćanje.

U petak, 19.prosinca 2008. prof. V. Mikuličić, redovni profesor na FER-u, održao je prezentaciju o ''Nekim prijepornostima vezanim s nuklearnim elektranama''. Cilj je bio, kako je i najavljeno, rasvijetliti neke prijepornosti vezane uz nuklearnu energetiku koje priječe njezino potpuno iskorištavanje. Sam predavač odgovorio je na pitanja koja postavljaju nestručnjaci za energetiku i nastojao je proširiti diskusiju zašto je tomu tako. Tako kompleksnu i kontroverznu temu, prof. Mikuličić je prezentirao jasno i pregledno, ne umanjujući utjecaje na razvoj nuklearne energetike i njezino prihvaćanje.

Anketa

Nuklearna energija: zlo, spas ili?

Facebook Twitter

HND