Hrvatsko nuklearno društvo

Hrvatsko nuklearno društvo

I have never regarded nuclear radiation or nuclear power as anything other than a normal and inevitable part of the environment. Our prokaryotic forebears evolved on a planet-sized lump of fallout from a star-sized nuclear explosion, a supernova that synthesised the elements that go to make our planet and ourselves. <James Lovelock>

Poštovani,

Pozivamo Vas na tribinu koja se održava u organizaciji Hrvatskog nuklearnog društva i Europskog pokreta Hrvatska/ Europskog doma Zagreb pod naslovom:

20 GODINA HRVATSKOG NUKLEARNOG DRUŠTVA
'Perspektiva nuklearne energije'

Gosti:

Prof. dr. sc. Vladimir Knapp
Prof. dr. sc. Davor Grgić
Mr. sc. Irena Jakić

u srijedu, 12. prosinca 2012. u 18:00 sati
Europski dom Zagreb, Jurišićeva 1/I

Dobrodošli!

HDZZ/CRPA logoHrvatsko duštvo za zaštitu od zračenja održava 9. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem od 10. do 12. travnja 2013.

Dodatne informacije su dostupne na stranicama društva i u dodatku.

Hrvatsko nuklearno društvo organiziralo je znanstvenu tribinu pod naslovom: „Klima, klimatske promjene i klimatsko modeliranje“, koja se održala u utorak 16.05.2017. u 16:30 sati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb (Siva vijećnica).

 

Uvaženi gost predavač je bio dr.sc. Čedo Branković.

 

O predavaču:

Nakon završetka studija 1974 na PMF-u, radi na numeričkoj prognozi vremena u Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ) i kratko kao prognostičar. Od 1982 do 2001 radi u Europskom centru za srednjoročne prognoze vremena (ECMWF) u Readingu, Velika Britanija. Najvažniji radni zadaci uključivali su dijagnostiku klimatologije numeričkog modela za prognozu vremena, istraživanje sezonske prediktabilnosti i razvoj sezonske prognoze, te duge klimatske simulacije. Od 2001 do 2003 radi na istraživanju međugodišnjih klimatskih fluktuacija i dinamičkoj prilagodbi klimatskih integracija u Međunarodnom centru za teorijsku fiziku (ICTP) Abdus Salam u Trstu. Od 2003 do konca 2014 savjetnik Ravnatelja DHMZ-a za klimatologiju, te vodi grupu za regionalno klimatsko modeliranje. Premda je od 2015 u mirovini, aktivno sudjeluje u izradi Strategije prilagodbe klimatskim promjenama pod okriljem Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

 

Sažetak predavanja:

U uvodu su ukratko objašnjeni opći pojmovi o klimi i klimatskim promjenama, klimatskoj varijabilnosti i ekstremima. Prikazani su trendovi promjena u “povijesnoj” klimi na lokalnoj i na globalnoj razini i ukratko su opisani prirodni i antropogeni uzroci klimatskih promjena. Klimatske promjene se mogu modelirati, te su ukratko uspoređeni globalni i regionalni klimatski modeli. Nezaobilazna pretpostavka modeliranja buduće klime (klimatskih projekcija) su klimatski scenariji koji ovise o socio-ekonomskim faktorima, a gdje najvažniji utjecaj ima porast buduće koncentracije stakleničkih plinova. Diskutiralo se o neizvjesnosti vezannoj uz projekcije klimatskih promjena, koje proizlaze iz prirodne varijabilnosti klimatskog sustava, nesavršenosti klimatskih modela i neizvjesnosti scenarija. U predavanju se osvrnulo i  na ovisnost klimatskog modeliranja o tehnološkom razvoju super-računala. Na koncu je bilo ukratko opisano klimatsko modeliranje u Hrvatskoj, te su prikazani neki od važnijih rezultata.

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (Brankovic_klima_FER.pdf)Klima, klimatske promjene[Predavanje dr.Brankovića]

Hrvatsko Nuklearno Društvo Vas poziva na javnu tribinu pod naslovom:

 „Nuclear Energy as Free CO2 Source“,

 

koja će se održati u četvrtak 16.03.2017. u 16:30 sati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb (Siva vijećnica). Predavač je dr.sc. Josef Mišak, Nuclear Research Institute Rez, Czech Republic.

  

O predavaču:

Dr.sc. Josef Mišak dopredsjednik je Nuklearnog istraživačkog instituta u Rez-u, Republika Češka. Niz godina bio je dužnosnik Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u Beču. Međunarodno je priznati istraživač i ekspert IAEA u području nuklearne sigurnosti.

 

Dobrodošli!

 

Anketa

Nuklearna energija: zlo, spas ili?

Facebook Twitter

HND