Hrvatsko nuklearno društvo

Hrvatsko nuklearno društvo

I have never regarded nuclear radiation or nuclear power as anything other than a normal and inevitable part of the environment. Our prokaryotic forebears evolved on a planet-sized lump of fallout from a star-sized nuclear explosion, a supernova that synthesised the elements that go to make our planet and ourselves. <James Lovelock>

Pozivamo Vas na tribinu koju organizira Hrvatsko nuklearno društvo pod naslovom:

Nuklearna elektrana Fukushima Daichi danas i mjere sanacije u budućnosti

koja će se održati u srijedu 8. srpnja 2015. u 16:00 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb.

Predavač je Mr.sc. Ivica Bašić iz firme APOSS d.o.o., Zabok.

Više o temi predavanja i predavaču u nastavku...

Reaktor

Hrvatsko nuklearno društvo (HND) i Odjel za elektroenergetiku Hrvatske IEEE sekcije pozivaju vas na predavanje:

"Integral Inherently Safe Light Water Reactor (I2S-LWR) Concept"

("Razvoj integralnog lakovodnog reaktora s inherentnim sigurnosnim karakteristikama")

koje će se održati u ponedjeljak, 10.02.2014. u 13 sati u Sivoj vijećnici FER-a. Predavanje će održati prof. dr. sc. Bojan Petrović sa Georgia Institute of Technology, USA.

Kratki sadržaj predavanja i životopis predavača pročitajte u nastavku obavijesti.

Dana 9.5.2013., član Upravnog odbora HND-a, Zdenko Šimić je održao predavanje „Rizik od radioaktivnosti iz Fukušime“ na IRB-u uz organizaciju Društva za zaštitu od zračenja. Podnaslov predavanja je bio „Nepodnošljiva lakoća straha od posljedica niskih doza ionizirajućeg zračenja“. Predavanje je bilo fokusirano na prezentaciju nedavno objavljene procjene rizika od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, vijest o tome). Uz to je predavanje bilo usmjereno i na objektivne i subjektivne poteškoće u razumijevanju i odlučivanju o malim i nepoznatim rizicima. Strah od radioaktivnosti u nevjerojatnom je raskoraku sa opasnosti i to izaziva stvarne posljedice. Taj problem ima više dimenzija i teško je naći rješenje, ali edukacija, informiranje i diskusija nemaju alternativu. Na predavanju je bilo okupljeno 50-ak zainteresiranih i poslije predavanja je bila razvila zanimljiva diskusija.

Najava predavanja nalazi se u nastavku, a poziv i prezentacija su u dodatku.

Teme predavanja

HRVATSKO NUKLEARNO DRUŠTVO i FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

Pozivamo Vas na predavanje koje organiziraju Hrvatsko nuklearno društvo i Fakultet elektrotehnike i računarstva pod naslovom:

CAD - MCNP Interface Program GEOMIT

Predavanje će se održati u ponedjeljak 18.02.2013. u 13:00 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb.

Predavači su Dr Hidetsugu Morota i Dr Hesham R. Nasif iz Mitsubishi Heavy Industries, Nuclear Engineering Company, Ltd. Predvidivo trajanje predavanja je 1 sat. Nakon predavanja bit će za zainteresirane demonstriran rad programa GEOMIT. (Više o temi i predavačima u nastavku.)

Anketa

Nuklearna energija: zlo, spas ili?

Facebook Twitter

HND