Hrvatsko nuklearno društvo

Hrvatsko nuklearno društvo

I have never regarded nuclear radiation or nuclear power as anything other than a normal and inevitable part of the environment. Our prokaryotic forebears evolved on a planet-sized lump of fallout from a star-sized nuclear explosion, a supernova that synthesised the elements that go to make our planet and ourselves. <James Lovelock>

Hrvatsko Nuklearno Društvo Vas poziva na javnu tribinu pod naslovom:

 „Nuclear Energy as Free CO2 Source“,

 

koja će se održati u četvrtak 16.03.2017. u 16:30 sati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb (Siva vijećnica). Predavač je dr.sc. Josef Mišak, Nuclear Research Institute Rez, Czech Republic.

  

O predavaču:

Dr.sc. Josef Mišak dopredsjednik je Nuklearnog istraživačkog instituta u Rez-u, Republika Češka. Niz godina bio je dužnosnik Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u Beču. Međunarodno je priznati istraživač i ekspert IAEA u području nuklearne sigurnosti.

 

Dobrodošli!

 

Pozivamo Vas na tribinu koju organizira Hrvatsko nuklearno društvo pod naslovom:

Nuklearna elektrana Fukushima Daichi danas i mjere sanacije u budućnosti

koja će se održati u srijedu 8. srpnja 2015. u 16:00 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb.

Predavač je Mr.sc. Ivica Bašić iz firme APOSS d.o.o., Zabok.

Više o temi predavanja i predavaču u nastavku...

Reaktor

Hrvatsko nuklearno društvo (HND) i Odjel za elektroenergetiku Hrvatske IEEE sekcije pozivaju vas na predavanje:

"Integral Inherently Safe Light Water Reactor (I2S-LWR) Concept"

("Razvoj integralnog lakovodnog reaktora s inherentnim sigurnosnim karakteristikama")

koje će se održati u ponedjeljak, 10.02.2014. u 13 sati u Sivoj vijećnici FER-a. Predavanje će održati prof. dr. sc. Bojan Petrović sa Georgia Institute of Technology, USA.

Kratki sadržaj predavanja i životopis predavača pročitajte u nastavku obavijesti.

Dana 9.5.2013., član Upravnog odbora HND-a, Zdenko Šimić je održao predavanje „Rizik od radioaktivnosti iz Fukušime“ na IRB-u uz organizaciju Društva za zaštitu od zračenja. Podnaslov predavanja je bio „Nepodnošljiva lakoća straha od posljedica niskih doza ionizirajućeg zračenja“. Predavanje je bilo fokusirano na prezentaciju nedavno objavljene procjene rizika od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, vijest o tome). Uz to je predavanje bilo usmjereno i na objektivne i subjektivne poteškoće u razumijevanju i odlučivanju o malim i nepoznatim rizicima. Strah od radioaktivnosti u nevjerojatnom je raskoraku sa opasnosti i to izaziva stvarne posljedice. Taj problem ima više dimenzija i teško je naći rješenje, ali edukacija, informiranje i diskusija nemaju alternativu. Na predavanju je bilo okupljeno 50-ak zainteresiranih i poslije predavanja je bila razvila zanimljiva diskusija.

Najava predavanja nalazi se u nastavku, a poziv i prezentacija su u dodatku.

Teme predavanja

Anketa

Nuklearna energija: zlo, spas ili?

Facebook Twitter

HND