Hrvatsko nuklearno društvo

Hrvatsko nuklearno društvo

I have never regarded nuclear radiation or nuclear power as anything other than a normal and inevitable part of the environment. Our prokaryotic forebears evolved on a planet-sized lump of fallout from a star-sized nuclear explosion, a supernova that synthesised the elements that go to make our planet and ourselves. <James Lovelock>

Gorivo za PBMR izgleda kao biljarska kuglaHrvatski IEEE PES odjel i nuklearno društvo organiziraju predavanje

The South African Pebble Bed Modular Reactor (PBMR) and its fuel

Predavanje će održati profesor Johan B. Malherbe, University of Pretoria, South Africa, u 13 h 28.svibnja, dvorana D244 (2. kat D zgrade na Zavodu za visoki napon i energetiku).

PBMR dizajn nuklearnog reaktora nudi modularano rješenje, male snage i dodatne pouzdanosti.

Više o predavanju i predavaču u nastavku poruke.

Hrvatsko nuklearno društvo i IEEE PES odjel organiziraju predavanje

The South African Pebble Bed Modular Reactor (PBMR) and its fuel

Predavanje će održati profesor Johan B. Malherbe, University of Pretoria, South Africa, u 13 h 28. svibnja, dvorana D244 (2. kat D zgrade na Zavodu za visoki napon i energetiku, FER Zagreb).

PBMR dizajn nuklearnog reaktora nudi modularno rješenje, male snage i dodatne pouzdanosti.

Više o predavanju i predavaču u nastavku poruke.

HRVATSKO NUKLEARNO DRUŠTVO I

HRVATSKI IEEE ODJEL ZA ELEKTROENERGETIKU

organiziraju predavanje i tribinu:

"Izazovi izgradnje novih nuklearnih elektrana"

Predavač: Dr.sc. Zoran Stošić, Director R&D Engineering Activities AREVA NP GmbH , Erlangen, Germany

Predavanje će se održati u srijedu, 30. rujna 2009. godine, u 14 sati, u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Predavanje će se fokusirati na: izazove III+ generacije nuklearnih reaktora, razbistravanje mitova, stanje nuklearne energetike u svijetu te ulogu AREVA-e (pristup, resursi).

Dana 22. travnja 2009. Hrvatsko nuklearno društvo i Hrvatski IEEE odjek za elektroenergetiku održali su tribinu "Pogled na nuklearnu energiju u Europi do 2030. godine" u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

2. travnja 2009.m na Kaptolu 27, u suradnji s Hrvatskim nuklearnim društvom održana je javna tribina na temu "Renesansa nuklearne energije" na kojoj su govorili Paolo Gaio, Jože Špiler i Ivica Bašić.

Anketa

Nuklearna energija: zlo, spas ili?

Facebook Twitter

HND