Hrvatsko nuklearno društvo

Hrvatsko nuklearno društvo

I have never regarded nuclear radiation or nuclear power as anything other than a normal and inevitable part of the environment. Our prokaryotic forebears evolved on a planet-sized lump of fallout from a star-sized nuclear explosion, a supernova that synthesised the elements that go to make our planet and ourselves. <James Lovelock>

Hrvatsko nuklearno društvo i IEEE odjel za elektroenergetiku pozivaju vas na predavanje

Fukushima Daiichi Sever Accident - Causes and Development

četvrtak, 21. travnja 2011. u 16 sati

Predavanje se održava u Sivoj vijećnici na FER-u, a održat će ga Ki-Sig KANG iz Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Više o sadržaju predavanja pročitajte u nastavku.

Matica hrvatske, odjel za tehničku kulturu, organizira predavanja

Stanje i perspektive nuklearne energije nakon Fukushime

(danas!) Četvrtak, 7. travnja 2011. u 18:30

Velika dvorana Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Predavanje će održati Zdenko šimić, profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, predsjednik Hrvatskog nuklearnog društva i Odjela za elektroenergetiku hrvatskog IEEE.

Prisustvovanje predavanju je slobodno.

(Dodatak sadrži puni poziv za predavanje.)

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (2011.04.07.Stanje i perspektive nuklearne energije nakon Fukusime.pdf)Predavanje u Matici[Poziv za predavanje u Matici: Stanje i perspektive nuklearne energije nakon Fukusime]

Znanstveno vijeće za energetiku HAZU-a organizira okrugli stol:

Nesreća u japanskoj nuklearnoj elektrani

koji će se održati u utorak, 5. travnja 2011. s početkom u 11 sati u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14, Zagreb,

Uvodničari okruglog stola su ugledni stručnjaci iz područja nuklearne tehnologije prof.dr.sc. Davor Grgić.i prof.dr.sc. Zdenko Šimić.

Cilj je okruglog stola okupiti stručnjake i znanstvenike te ih upoznati s podacima o nesreći u NE Fukushima Daiichi što bi nazočnima poslužilo kao uvod u konstruktivnu i stručnu raspravu.

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (HAZU Okrugli stol 5.4.2011.pdf)Poziv[Poziv za okrugli stol u HAZU 5.4.2011]
Preuzmite ovu datoteku (NE HAZU ZS 2011.pdf)Rizik[Nesreća u NE Fukushima - rizik u perspektivi, Zdenko Šimić]
Preuzmite ovu datoteku (NE_Fukushima_HAZU.pdf)Fukushima[Nesreća u NE Fukushima - tijek događaja prvih tri tjedna, Davor Grgić]

Tribinu "Budućnost nuklearne energetike nakon Fukushime" organiziraju Europski pokret Hrvatska u suradnji s Hrvatskim nuklearnim društvom.

Uvodno predavanje održat će dr. sc. Igor Vuković, znanstveni novak na Zavodu za visoki napon i energetiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, i bivši predsjednik Mreže mlade generacije Europskog nuklearnog društva (ENS YGN).

Tribina će se održati u četvrtak, 31. ožujka 2011. u 18:00 sati u Europskom domu u Zagrebu, Jurišićeva 1/I.

Ulaz na tribinu je slobodan. Tribina je namijenjena svima koji su zainteresirani za otvorenu razmjenu mišljenja.

Prezentacija s predavanja održanog na početku tribine nalazi se dolje u privitku.

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (Buducnost nuklearne energetike nakon Fukushime.pdf)Tribina HND-a[Uvodno predavanje tribine HND-a: Buducnost nuklearne energetike nakon Fukushime]

Anketa

Nuklearna energija: zlo, spas ili?

Facebook Twitter

HND