Prvi Forum u organizaciji Hrvatskog nuklearnog društva (HND) održao se 30. svibnja – 2. lipnja 2021. u Zadru u Hotelu Kolovare.

Forum je stručni skup s ciljem razmjene operativnih iskustava i najbolje inženjerske prakse u Nuklearnoj elektrani Krško, kao i rješavanje budućih izazova vezanih uz produljenje životnoga vijeka Nuklearne elektrane Krško i zbrinjavanje istrošenog nuklearnog goriva i radioaktivnog otpada.

Program

Teme iz područja nuklearne energetike o kojima se na skupu razgovaralo grupirane su u dolje navedene četiri sekcije. Također, na Forumu je predviđen Okrugli stol o energetskoj strategiji povezanoj s osiguranjem energetske sigurnosti i ublažavanjem klimatskih promjena.

Pogonsko iskustvo u radu NE Krško
Predsjedatelj sekcije: Mario Gluhak, Nuklearna elektrana Krško

Tema operativno iskustvo je bila namijenjena je predstavljanju zanimljivih iskustava u radu Nuklearne elektrane Krško, uključujući održavanje, proizvodnju, modernizaciju, osiguranje i kontrolu kakvoće, projekt nadogradnje sigurnosti itd.

Zbrinjavanje radioaktivnog otpada
Predsjedatelj sekcije: Goran Kukmanović, Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Održiva uporaba nuklearne energije i nuklearnih tehnologija zahtijeva sigurno zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva. Tako se u sklopu ove sekcije predstavilo trenutno stanje vezano za uspostavu suhog skladišta istrošenoga nuklearnog goriva u Nuklearnoj elektrani Krško i dugoročnog skladišta nisko i srednje radioaktivnog otpada u Hrvatskoj i odlagališta u Sloveniji.

Dugotrajni rad NE Krško
Predsjedatelj sekcije: Janko Cerjak, Nuklearna elektrana Krško

Započele su aktivnosti na projektima produljenja pogonskog vijeka Nuklearne elektrane Krško koje se moraju provesti kako bi se ispunili upravni zahtjevi. Navedenim aktivnostima bila je posvećena ova sekcija, a one uključuju: procjenu utjecaja na okoliš produljenog pogona elektrane s ishođenjem okolišne suglasnosti, treći periodični sigurnosni pregled elektrane (PSR3) i pre-SALTO misiju (Safety Aspects of Long Term Operation) u kojoj će predstavnici IAEA-e napraviti pregled sigurnosti dugoročnog pogona.

Digitalizacija u nuklearnim elektranama
Predsjedatelj sekcije: Gregor Škorc, Nuklearna elektrana Krško

Uvođenje digitalizacije u nuklearnim elektranama je jako zahtjevan projekt zbog specifičnosti te industrije i strogih sigurnosnih zahtjeva. Glavni cilj je bio pokazati trendove na području digitalne transformacije, kako nuklearna industrija provodi digitalizaciju, hoće li to omogućiti konkurentnost nuklearnih elektrana s drugim izvorima električne energije i može li to potaknuti zapošljavanje novih kadrova.

Okrugli stol
Moderatorica: Ilijana Iveković, Enconet d.o.o.

Glavna tema Okruglog stola je bila energetska strategija u svjetlu potrebe za osiguranjem energetske sigurnosti i provedbe tranzicije prema nisko ugljičnoj energetici u svrhu ublažavanja klimatskih promjena. Raspravljalo se o odnosu struke, politike i javnosti vezano za strateške energetske izazove i niskougljične tehnologije. Razmatrala se pozicija nuklearne energetike u energetskim strategijama i planovima Republike Hrvatske i Republike Slovenije, a bilo je govora i o razvoju projekta JEK 2.

Predstavljanje tvrtki

Predsjedatelj sekcije: Igor Vuković, Nuklearna elektrana Krško

U ovoj sekciji su se sudionici Foruma imali prilike upoznati s radom vodećih hrvatskih i slovenskih tvrtki u području energetike, koji su ujedno sponzori Foruma.

Detaljni program možete preuzeti ovdje.

 

Organizacijski odbor

Luka Romac, NEK, predsjednik

Paulina Dučkić, FER

Matija Guliš, NEK

Monika Peša, Enconet

Lara Topol, NEK

Štefica Vlahović, FER

Ivo Žarković, NEK

Programski odbor

Nikola Čavlina, Enconet, predsjednik

Janko Cerjak, NEK

Mario Gluhak, NEK

Ilijana Iveković, Enconet

Goran Kukmanović, Fond za financiranje razgradnje NEK

Gorazd Pfeifer, NEK

Tajnica

Ana Holjak (ana.holjak@fer.hr)

Kontakt

Luka Romac

luka.romac@nek.si

Skup je održan uz prilagodbu trenutnim epidemiološkim mjerama te preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Pokrovitelji