Aktivnost HND-a uključuje:

 • poticanje visoke razine stručnosti na polju nuklearne znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj
 • djelovanje na popularizaciji znanstvenih i tehničkih dostignuća u oblasti nuklearne znanosti i tehnologije
 • poticanje stručnih aktivnosti koje doprinose zaštiti okoliša
 • unapređenje razmjene informacija s područja nuklearne znanosti i tehnologije između naših i inozemnih stručnjaka
 • potpora izdavačkoj djelatnosti s područja nuklearnih znanosti i tehnologije (izdavanje časopisa, stanja, analiza i sl.)
 • unapređenje prijenosa znanja i znanstvenih dostignuća na potencijalne korisnike
 • organizacija sustavnog rada na hrvatskoj nuklearnoj terminologiji
 • davanje stručnih savjeta u rješavanju problematike na području nuklearne tehnologije
 • sudjelovanje u izradi zakonskih prijedloga, propisa i standarda za područje primjene nuklearne tehnologije
 • organiziranje stručnih savjetovanja i tečajeva iz područja nuklearne znanosti i tehnologije
 • izrada ekspertiza i organiziranje razmjene eksperata, stručnih posjeta, te školovanja i stipendiranja studenata
 • upoznavanje javnosti s prednostima i rizicima korištenja nuklearne tehnologije
 • sudjelovanje u izradi nastavnih programa na područjima srodnih djelatnosti Društva

U organizaciji HND odvija se razmjena informacija i prijenos znanstvenih i tehničkih dostignuća u području nuklearnih znanosti i tehnologije preko stručnih tribina, znanstveno stručnih simpozija, publikacija, informativnih edicija i biltena HND-NUCLEUS.

Okupljanje stručnjaka iz područja nuklearne energetike, iniciranje znanstveno istraživačkog rada, poticanje školovanja i zapošljavanja u području nuklearne energetike, sve u cilju održanja stečenih iskustava u izgradnji i održavanju NE Krško, te radi budućih potreba.

Izrada ekspertiza i stručnih podloga za potrebe državne uprave i gospodarskih organizacija. Promocija dostignuća u području nuklearne znanosti i tehnologije do stupnja prihvatljivosti od strane javnosti.

HND surađuje u Hrvatskoj s različitim državnim institucijama (Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništvaMinistarstvo znanosti, obrazovanja i športa), čimbenicima u gospodarstvu (HEPInstitut za elektroprivreduEKONERGINETECELEKTROPROJEKT, ENCONETĐ. ĐakovićKONČARNuklearna elektrana Krško) te s drugim ustanovama i udrugama (Institut Ruđer BoškovićInstitut za medicinska istraživanja i medicinu radaFakultet elektrotehnike i računarstvaInstitut Hrvoje Požar).

U međunarodnim programima surađuju članovi HND posredstvom organizacija u kojima su zaposleni i to u području nuklearne sigurnosti, primjene nuklearne energije u proizvodnji elektične energije, zaštiti od zračenja, nuklearnoj regulativi i nuklearnom gorivnom ciklusu.

Posebno je značajna je suradnja s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) iz Beča.

Hrvatsko nuklearno društvo i Mreža mlade generacije HND-a surađuju s nuklearnim društvima Europe u okviru Europskog nuklearnog društva (European nuclear society – ENS) kojeg su članovi. Suradnja se ostvaruje sudjelovanjem na stručnim skupovima koje organiziraju pojedina nuklearna društva i sudjelovanjem na sastancima upravnih tijela ENS-a. Ovaj vid suradnje je određen raspoloživim financijskim sredstvima.

Europsko nuklearno društvo izdaje 4 puta godišnje elektronički časopis ENS – NEWS i dnevne informacije Global Nuclear News – NucNet, koji su dostupni javnosti. U njima povremeno objavljuje o svojim aktivnostima i Hrvatsko nuklearno društvo i Mreža mlade generacije HND-a.

Hrvatsko nuklearno društvo ima uspostavljene ugovore o suradnji koji osiguravaju kontakte i razmjenu informacija s drugim nuklearnim društvima (JapanKanada SAD).