Drugi Forum u organizaciji Hrvatskog nuklearnog društva (HND) održava se od 25. lipnja do 28. lipnja 2023. u Zadru u Hotelu Kolovare.

Forum je stručni skup s ciljem razmjene operativnog iskustva i najbolje inženjerske prakse u Nuklearnoj elektrani Krško (NEK) i tvrtkama koje sudjeluju u realizaciji i nadzoru aktivnosti povezanih s elektranom. Kao i ranije, na Forumu će se predstavljati iskustava vezana uz proces produljenja pogonskog vijeka elektrane te izazovi vezani uz zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Hrvatskoj.

Program

Teme o kojima će se raspravljati podijeljene su u tri kategorije. Prva kategorija obuhvaća operativno iskustvo u Nuklearnoj elektrani Krško u posljednje dvije godine. Bit će riječi o izvedbi modifikacija, provedbi remonta i procesu produženja pogonskog vijeka elektrane. Druga kategorija u fokusu ima zbrinjavanje radioaktivnog otpada, a treća kategorija rezervirana je za prezentacije tvrtki koje surađuju sa Nuklearnom elektranom Krško.

Operativno iskustvo u radu NE Krško
Predsjedatelj sekcije:

Zbrinjavanje radioaktivnog otpada
Predsjedatelj sekcije: Goran Kukmanović, Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Predstavljanje tvrtki

Predsjedatelj sekcije:

Organizacijski odbor

Ivo Žarković, NEK

Luka Cavaliere Lokas

Programski odbor

Tajnica

Ana Holjak (ana.holjak@fer.hr)

Kontakt

Ivo Žarkovic

ivo.zarkovic@nek.si

Pokrovitelji