HRVATSKO NUKLEARNO DRUŠTVO poziva Vas na

GODIŠNJU IZBORNU SKUPŠTINU HND-a

koja će se održati u četvrtak 17.12.2020. s početkom u 17:00 sati online putem platforme MS Teams.

 

Dnevni red skupštine:

  1. Otvaranje skupštine i pozdravni govor predsjednika HND-a Ivice Bašića
  2. Izbor radnih tijela skupštine: predsjedništva, zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
  3. Izvješće o radu HND-a, izvješće Uprave Mreže mlade generacije, izvješće Rizničara i izvješće Nadzornog odbora za 2020. godinu.
  4. Financijsko izvješće HND-a za 2019. godinu
  5. Izbor Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika i članova Upravnog odbora
  6. Izbor Nadzornog odbora
  7. Program rada HND-a i Mreže mlade generacije za 2021. godinu
  8. Financijski plan HND-a za 2021. godinu
  9. Završna riječ novoizabranog Predsjednika HND-a