Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) pružit će dijagnostičke setove, opremu i obuku o nuklearnim tehnikama detektiranja državama kojima je potrebna pomoć u suzbijanju širenja novog koronavirusa koji uzrokuje COVID-19.

Pomoć koju je zatražilo 14 država Afrike, Azije, Latinske Amerike i Kariba dio je pojačanih globalnih napora za suzbijanje zaraze. Dijagnostička tehnika, poznata pod nazivom Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), može pomoći u otkrivanju i prepoznavanju novog koronavirusa kod ljudi, kao i kod životinja koje također mogu biti zaražene, u roku od sat vremena. RT-PCR je metoda koja identificira ekspresiju gena koji se odnosi na popravljanje DNA, kontrolnu točku staničnog ciklusa i apoptozu (odumiranje stanica) induciranu ionizirajućim zračenjem. To nam može puno reći o putovima izloženosti i prenošenju virusa.

Više informacija na linku.