Mreža mlade generacije Hrvatskog nuklearnog društva osnovana 3. ožujka 1999. Članovi Mreže mlade generacije ujedno su i članovi Hrvatskog nuklearnog društva (HND), mlađi od 36 godina, koji rade na područjima vezanim uz nuklearnu energetiku.

Kako budućnost nuklearne industrije leži u rukama mlade generacije, u okviru ideje Europskog nuklearnog društva o osnivanju mreže mlade generacije na razini nacionalnih nuklearnih društava, Hrvatsko nuklearno društvo iniciralo je osnivanje vlastite mreže mlade generacije koja bi u okviru svojih mogućnosti nastojala promicati i ostvarivati postavljene zajedničke ciljeve. Uz postavljene ciljeve Mreža mlade generacije HND-a želi naglasiti i ulogu koju nuklearna energija ima u budućem razvoju elektroenergetike, te želi da javnost donosi odluke na temelju racionalnih argumenata, ali da je pritom obaviještena o svim aspektima problema.