Aktivnosti mreže mlade generacije HND-a uključuju:

 • Pridobivanje mladih stručnjaka za rad unutar sekcije
 • Izobrazba mladih stručnjaka iz područja nuklearne energetike
 • Prijenos stečenog znanja i iskustva između starijih i mladih generacija
 • Međunarodni kontakti – aktivno sudjelovanje u radu mreže mlade generacije (YGN) na Europskom nivou
 • Uključivanje u međunarodne projekte
 • Aktivno sudjelovanje mlade generacije u radu matičnog nuklearnog društva
 • Uključivanje studenata i populariziranje studija vezanih uz nuklearnu energetiku među mladima
 • Poticanje sudjelovanja mladih stručnjaka na stručnim seminarima, radionicama i konferencijama
 • Ograniziranje seminara i stručnih susreta
 • Rad na odnosima s javnošću
 • Obavještavanje potencijalnih članova i šire javnosti o radu MMG HND-a