13. međunarodna konferencija Hrvatskog nuklearnog društva (HND) pod nazivom „Nuclear Option for CO2 Free Energy Generation“ održat će se 30. svibnja – 2. lipnja 2021. u Zadru, Hrvatska. Ako se zbog epidemiološke situacije neće moći održati uživo, konferencija će se održati online. Konačna odluka o obliku održavanja konferencije bit će donesena 1. travnja 2021. godine.

Nuklearna energija kao izvor energije bez emisija CO2 trebala bi imati svoje mjesto u rješavanju problema prekomjernih emisija, te bi mogla omogućiti svim zemljama da se nose s predstojećim izazovima. Nakon uspjeha na prethodnim konferencijama, 13. međunarodna konferencija u Zadru će imati istu namjenu, koncentrirajući se na teme za koje je pokazano najviše interesa. Na konferenciji će se razmatrati i raspravljati o nuklearnoj opciji sa stajališta nacionalnih energetskih strategija, resursa, troškova, tehnoloških, organizacijskih i obrazovnih zahtjeva, kao i ekoloških prednosti. Kao i u prethodnim slučajevima, važan cilj konferencije će biti promicanje regionalne suradnje i razmjenu iskustava u korištenju nuklearne energije među zemljama. Sustav Conftool koristi se za slanje sažetaka i radova. Ako odlučite ponovno poslati sažetak (e) od prošle godine, ponovite isti postupak slanja sažetka. Ako odlučite prisustvovati na konferenciji, savjetujemo vam da se ne registrirate za konferenciju prije 1. travnja 2021. kada će konačna odluka o obliku održavanja konferencije biti donesena u skladu s epidemiološkom situacijom.

Važni datumi su:

  • 31. siječnja 2021: slanje sažetka,
  • 28. veljače 2021 .: prihvaćanje sažetka,
  • 15. svibnja 2021 .: slanje radova.

Više informacija o konferenciji (registracija, slanje sažetaka i radova, kotizacije za konferencije itd.), nalaze se na web stranici www.nuclear-option.org.