13. međunarodna konferencija Hrvatskog nuklearnog društva (HND) pod nazivom „Nuclear Option for CO2 Free Energy Generation“ održat će se uživo od 5. do 8. lipnja 2022. u Zadru, Hrvatska.

Nuklearna energija kao izvor energije bez emisija CO2 trebala bi imati svoje mjesto u rješavanju problema prekomjernih emisija, te bi mogla omogućiti svim zemljama da se nose s predstojećim izazovima. Nakon uspjeha na prethodnim konferencijama, 13. međunarodna konferencija u Zadru će imati istu namjenu, koncentrirajući se na teme za koje je pokazano najviše interesa. Na konferenciji će se razmatrati i raspravljati o nuklearnoj opciji sa stajališta nacionalnih energetskih strategija, resursa, troškova, tehnoloških, organizacijskih i obrazovnih zahtjeva, kao i ekoloških prednosti. Kao i u prethodnim slučajevima, važan cilj konferencije će biti promicanje regionalne suradnje i razmjenu iskustava u korištenju nuklearne energije među zemljama. Sustav Conftool koristi se za slanje sažetaka i radova. Ako odlučite ponovno poslati sažetak (e) od prošle godine, ponovite isti postupak slanja sažetka.

Važni datumi su:

  • 31. siječnja 2022.: slanje sažetka,
  • 28. veljače 2022.: prihvaćanje sažetka,
  • 15. svibnja 2022.: slanje radova.

Više informacija o konferenciji (registracija, slanje sažetaka i radova, kotizacije za konferencije itd.), nalaze se na web stranici www.nuclear-option.org.