Nuclear for Climate je inicijativa koja okuplja nuklearne profesionalce i znanstvenike iz preko 150 udruga s ciljem otvaranja dijaloga s kreatorima politika i javnošću o nužnosti uključivanja nuklearne energije kao jedno od niskougljičnih rješenja za ublažavanje klimatskih promjena. Nuclear for Climate ima viziju čistog i održivog niskougljičnog razvoja. Njihova misija je ubrzati proces postizanja “Net Zero” cilja na svjetskoj razini do 2050. godine, potičući suradnju između nuklearne i tehnologija baziranih na obnovljivim izvorima. Razlozi za uključivanje nuklearne energije u energetski miks dani su u izvještaju koji možete preuzeti ovdje.