Hrvatsko nuklearno društvo poziva Vas na predavanje “Nuklearna energija i klimatske promjene” koje će održati prof.dr.sc. Zdenko Šimić na Skepticima u pubu u SAX-u (Palmotićeva 22/2) u petak 20.12.2019. u 18:00 sati.

O predavaču:

Zdenko Šimić je rođen u Osijeku. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu gdje je radio kao profesor do 2015. godine. Za doktorski i poslijedoktorski rad je boravio u SAD-u. Radi u Zajedničkom istraživačkom centru Europske komisije (EC JRC). Radi na sigurnosti nuklearnih elektrana i korištenju obnovljivih izvora energije. Uključen je u aktivnosti Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i OECD Agencije za nuklearnu energiju (NEA). Suradnik je FER-u i Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku.

Sažetak predavanja:

Nuklearna energija, uz hidro, predstavlja najznačajniji izvor električne energije bez emisija stakleničkih plinova. Važnost nuklearne energije za umanjivanje klimatskih promjena u budućnosti može biti i veća. Strah javnosti od nuklearki nadmašuje strah od klimatskih promjena i to dovodi u pitanje njihovo daljnje korištenje u brojnim zemljama. Dio problema je i naivno vjerovanje da novi obnovljivi izvori mogu zamijeniti fosilna goriva bez nuklearne energije dovoljno brzo. Mogu li vidljivije posljedice korištenja fosilnih goriva i klimatskih promjena promijeniti pogled na nuklearnu energiju?

Dobrodošli!