Hrvatsko nuklearno društvo organiziralo je znanstvenu tribinu pod naslovom:

„Remont u nuklearnoj elektrani Krško“

koja se održala u utorak 29.06.2021. u 18:00 sati online putem MS Teams.

Predavač je Mario Gluhak, dipl. ing., tehnički direktor Nuklearne elektrane Krško.

Prezentacija sa tribine nalazi se na linku.