Zbornik radova 13. međunarodne konferencije Hrvatskog nuklearnog društva održane u Zadru od 5. do 8. lipnja dostupan je na sljedećoj poveznici Zbornik.